Trò chơi liên quan đến công ty468

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại 1C Company [phổ biến] [phổ biến] ООО "1С" [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1991 [>27 năm]
Quốc gia của công ty Nga [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 73%

Average games rating over time
All-time 73%
3 most recent game 48%
10 most recent game 62%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
466 93%
10 2%
6 1%
5 1%
4 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập