Trò chơi liên quan đến công ty14

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại 2K Play [phổ biến]
Trạng thái Không tồn tại
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 73%

Average games rating over time
All-time 73%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
8 28%
6 21%
6 21%
3 10%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
Đăng nhập