Trò chơi liên quan đến công ty30

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Acclaim Entertainment [phổ biến] Acclaim Entertainment, Inc. [hợp tác]
Được thành lập 1987
Trạng thái Không tồn tại kể từ 1 tháng chín 2004 [>16 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính] Úc Đức
Tất cả quốc gia (7) ▾
Vương quốc Anh Nhật Bản Tây Ban Nha Pháp

Company rating 77%

Average games rating over time
All-time 77%
3 most recent game 70%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
17 19%
8 9%
7 8%
7 8%
6 7%
5 5%
4 4%
4 4%
4 4%
4 4%
4 4%
3 3%
3 3%
3 3%
3 3%
2 2%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Đăng nhập