Filter company's games

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Acclaim Studios London [phổ biến]
Tên trước đây Probe Entertainment [phổ biến, có hiệu lực đến 2001] Probe Software [phổ biến, có hiệu lực đến 1995]
Trạng thái Không tồn tại
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 79%

Average games rating over time
All-time 79%
3 most recent game 81%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
5 12%
5 12%
5 12%
4 9%
3 7%
3 7%
3 7%
2 5%
2 5%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Đăng nhập