Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Arika [phổ biến] Arika Co., Ltd [hợp tác]
Tên trước đây ARMtech K.K. [phổ biến, có hiệu lực đến tháng ba 1996]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
2 33%
1 17%
1 17%
1 17%
1 17%
Đăng nhập