Trò chơi liên quan đến công ty17

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Arkane Studios [phổ biến] Arkane Studios S.A. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Pháp [trụ sở chính] Hoa Kỳ
Trang web Chính thức

Company rating 74%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 74%
3 most recent game 64%
10 most recent game 73%
Over last year (1 game) 41%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
16 31%
8 16%
8 16%
7 14%
7 14%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Đăng nhập