HQ

Atari Korea Ltd

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Atari Korea [phổ biến] Atari Korea Ltd [hợp tác]
Tên trước đây Infogrames Korea Ltd [phổ biến, có hiệu lực đến 6 tháng năm 2003]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hàn Quốc [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Đăng nhập