Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Atari Nordic [phổ biến] Atari Nordic AB [hợp tác]
Tên trước đây Infogrames Nordic AB [phổ biến, có hiệu lực đến 2000]
Trạng thái Hoạt động
Trang web Chính thức
Chính thức
Chính thức
tất cả trang web (5) ▾

Đăng nhập