Trò chơi liên quan đến công ty101

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Bethesda Softworks [phổ biến] Bethesda Softworks, LLC [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 70%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 70%
3 most recent game 45%
10 most recent game 64%
Over last year (3 game) 45%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
93 32%
45 16%
42 15%
37 13%
35 12%
9 3%
6 2%
5 2%
5 2%
4 1%
3 1%
3 1%
Đăng nhập