Trò chơi liên quan đến công ty12

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Black Forest Games [phổ biến] Black Forest Games GmbH [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2012 [>8 năm]
Quốc gia của công ty Đức [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 61%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 61%
3 most recent game 61%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
8 25%
7 22%
5 16%
4 13%
3 9%
2 6%
1 3%
1 3%
1 3%
Đăng nhập