Bộ lọc trò chơi của công ty

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Black Forest Games [phổ biến] Black Forest Games GmbH [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2012 [>7 năm]
Quốc gia của công ty Đức [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 60%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 60%
3 most recent game 60%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
8 26%
7 23%
5 16%
4 13%
3 10%
2 6%
1 3%
1 3%
Đăng nhập