Trò chơi liên quan đến công ty16

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Black Isle Studios [phổ biến]
Tên trước đây DragonPlay [phổ biến, có hiệu lực đến 1997]
Được thành lập 1996
Trạng thái Không tồn tại kể từ 8 tháng mười hai 2003 [>6 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 82%

Average games rating over time
All-time 82%
3 most recent game 75%
10 most recent game 82%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
15 48%
9 29%
2 6%
2 6%
1 3%
1 3%
1 3%
Đăng nhập