Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Brownies [phổ biến] Brownies, Inc. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
1 25%
1 25%
1 25%
1 25%
Đăng nhập