Trò chơi liên quan đến công ty368

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Buka Entertainment [phổ biến] Бука [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động kể từ 14 tháng hai 1993 [>26 năm]
Quốc gia của công ty Nga [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent game 67%
10 most recent game 69%
Over last year (4 game) 69%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
290 55%
108 20%
68 13%
17 3%
16 3%
15 3%
5 <1%
5 <1%
4 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập