HQ

cdv Software Entertainment AG

Trò chơi liên quan đến công ty33

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại cdv Software Entertainment [phổ biến] cdv Software Entertainment AG [hợp tác]
Tên trước đây CDV Software GmbH [hợp tác, có hiệu lực đến 2000] CDV Software [phổ biến, có hiệu lực đến 2000]
Được thành lập 1989
Trạng thái Không tồn tại [>29 năm]
Quốc gia của công ty Đức [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%
3 most recent game 67%
10 most recent game 73%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
33 87%
3 8%
1 3%
1 3%
Đăng nhập