HQ

Cendant Corporation

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Cendant Corporation [phổ biến]
Tên trước đây CUC (Comp-U-Card) International, Inc. [phổ biến, có hiệu lực đến tháng mười hai 1997]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Đăng nhập