Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Chemistry [phổ biến]
Tên trước đây Kuju Sheffield [phổ biến, có hiệu lực đến 25 tháng sáu 2007]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Đăng nhập