Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Coldwood Interactive [phổ biến] Coldwood Interactive AB [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Thụy Điển [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
3 19%
3 19%
2 13%
2 13%
2 13%
1 6%
1 6%
1 6%
1 6%
Đăng nhập