Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại CSO Simtek [phổ biến] CSO Simtek Ltd [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Ai-len [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
1 100%
Đăng nhập