Đây là một cá nhân. HQ

Denis Galanin

Bộ lọc trò chơi của công ty

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Денис Галанин [phổ biến] Denis Galanin [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Nga [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 64%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 64%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
2 29%
2 29%
2 29%
1 14%
Đăng nhập