Trò chơi liên quan đến công ty66

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Devolver Digital [phổ biến] GHI Media, LLC [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent game 67%
10 most recent game 72%
Over last year (2 game) 68%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
63 37%
36 21%
22 13%
11 6%
10 6%
9 5%
7 4%
7 4%
4 2%
3 2%
Đăng nhập