Trò chơi liên quan đến công ty72

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Devolver Digital [phổ biến] GHI Media, LLC [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent game 67%
10 most recent game 71%
Over last year (1 game) 71%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
69 36%
40 21%
23 12%
12 6%
10 5%
10 5%
8 4%
8 4%
7 4%
5 3%
Đăng nhập