Trò chơi liên quan đến công ty74

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Devolver Digital [phổ biến] GHI Media, LLC [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent game 70%
10 most recent game 71%
Over last year (2 game) 72%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
71 35%
42 21%
24 12%
12 6%
11 5%
11 5%
10 5%
9 4%
7 3%
5 2%
Đăng nhập