+ 6 nền tảng thêm ▾
HQ

EA Digital Illusions Creative Entertainment AB

Trò chơi liên quan đến công ty43

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▴ A-Z ▴
2000 Michelin Rally Masters: Race of Champions
2002 80% Battlefield 1942
2003 Battlefield 1942: The Road to Rome
2003 Battlefield 1942: Secret Weapons of WWII
2004 75% Battlefield Vietnam
2005 80% Battlefield 2
2005 Battlefield 2: Modern Combat
2005 77% Battlefield 2: Special Forces
2006 72% Battlefield 2142
2007 Battlefield 2142: Northern Strike
2008 72% Battlefield: Bad Company
2008 79% Mirror's Edge [I/2009]
2009 Mirror's Edge: Pure Time Trials Map Pack
2009 63% Battlefield Heroes
2009 Battlefield 1943
2010 78% Battlefield: Bad Company 2
2010 48% Battlefield Play4Free
2010 64% Medal of Honor [II/2010]
2010 75% Battlefield: Bad Company 2 - Vietnam
2011 74% Battlefield 3
2011 76% Battlefield 3: Back to Karkand
2012 73% Battlefield 3: Close Quarters
2012 Battlefield 3: Armored Kill
2012 Battlefield 3: Aftermath
2013 Battlefield 3: End Game
2013 71% Battlefield 4
2013 Battlefield 4: Second Assault
2013 Battlefield 4: China Rising
2014 Battlefield 4: Naval Strike
2015 57% Battlefield: Hardline
2015 56% Star Wars: Battlefront [II/2015]
2016 Star Wars: Battlefront - Outer Rim
2016 64% Mirror's Edge: Catalyst
2016 Star Wars: Battlefront - Bespin
2016 Star Wars: Battlefront - Death Star
2016 72% Battlefield 1
2016 Star Wars: Battlefront - Rogue One: Scarif
2017 Battlefield 1: They Shall Not Pass
2017 Battlefield 1: In the Name of the Tsar
2017 44% Star Wars: Battlefront 2 [II/2017]
2018 Battlefield 1: Turning Tides
2018 Battlefield 1: Apocalypse
2018 47% Battlefield 5

Filter company's games

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại DICE [phổ biến] EA Digital Illusions Creative Entertainment AB [hợp tác]
Tên trước đây Digital Illusions CE AB [phổ biến, có hiệu lực đến 31 tháng ba 2005] Digital Illusions HB [hợp tác, có hiệu lực đến 1993]
Trạng thái Hoạt động kể từ tháng năm 1992 [>27 năm]
Quốc gia của công ty Thụy Điển [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 68%

Average games rating over time
All-time 68%
3 most recent game 54%
10 most recent game 63%
Over last year (1 game) 47%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
41 33%
19 15%
18 15%
18 15%
18 15%
2 2%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập