Trò chơi liên quan đến công ty648

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Electronic Arts [phổ biến] Electronic Arts, Inc. [hợp tác]
Tên trước đây Amazin' Software [phổ biến, có hiệu lực đến 1983]
Nhãn EA Casual Entertainment EA Sports EA Games EA Sports Big
Trạng thái Hoạt động kể từ 28 tháng năm 1982 [>37 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính] Nga Úc
Tất cả quốc gia (11) ▾
Đức Bra-xin Tây Ban Nha Phần Lan Pháp Hà Lan Ba Lan Thụy Điển
Trang web Chính thức
Chính thức
Chính thức

Company rating 71%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 71%
3 most recent game 55%
10 most recent game 59%
Over last year (2 game) 47%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
405 23%
211 12%
208 12%
104 6%
83 5%
79 5%
75 4%
69 4%
66 4%
56 3%
49 3%
43 2%
42 2%
30 2%
29 2%
22 1%
14 <1%
12 <1%
10 <1%
10 <1%
9 <1%
9 <1%
9 <1%
6 <1%
6 <1%
6 <1%
5 <1%
5 <1%
5 <1%
4 <1%
4 <1%
4 <1%
4 <1%
4 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập