+ 7 nền tảng thêm ▾
HQ

Electronic Arts Square K.K.

Trò chơi liên quan đến công ty28

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
Released games
2003 Star Wars: Rogue Squadron 3 - Rebel Strike
2001 Star Wars: Rogue Squadron 2 - Rogue Leader
2001 Quake 3: Revolution
2000 FIFA 2001 [I/2000] [FIFA 2001: World Championship]
2000 SSX [X-treme Racing SSX]
1998 FIFA 99
1996 79% Diablo
1996 Soviet Strike
1995 79% Descent [I/1995]
1994 FIFA International Soccer [II/1994]
1994 Relentless: Twinsen's Adventure [Little Big Adventure: Twinsen's Adventure]
1994 Sorcer Striker [Mahou Daisakusen]
1994 78% Warcraft: Orcs & Humans
1994 83% System Shock [I/1994]
1994 76% Road & Track Presents: The Need for Speed [Road & Track Presents: Over Drivin' DX, Nissan Presents: Over Drivin' GT-R, Road & Track Presents: Over Drivin']
1994 77% Magic Carpet
1994 Ultima 8: Pagan
1994 83% Cyberia
1993 Alone in the Dark 2
1993 Star Wars: Rebel Assault
1993 Ultima Underworld 2: Labyrinth of Worlds
1993 Strike Commander
1992 Road Rash 2
1992 Ultima Underworld: The Stygian Abyss
1992 80% Wolfenstein 3D
1991 83% Another World [Outer World]
1991 83% Lemmings [I/1991]
1988 Battle Chess

Filter company's games

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Electronic Arts Square [phổ biến] Electronic Arts Square K.K. [hợp tác]
Tên trước đây Electronic Arts Victor [phổ biến, có hiệu lực đến 1998]
Trạng thái Không tồn tại
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]

Company rating 80%

Average games rating over time
All-time 80%
3 most recent game 79%
10 most recent game 80%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
8 19%
7 17%
6 14%
5 12%
5 12%
3 7%
2 5%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Đăng nhập