Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Fancy Bytes [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2003 [>16 năm]
Quốc gia của công ty Đức [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
2 67%
1 33%
Đăng nhập