Most active companies (by amount of releases over the last year)
Within a year ▾ A-Z ▴ Games total ▾
46 trò chơi SoftClub 687 trò chơi
24 trò chơi Buka Entertainment 352 trò chơi
24 trò chơi Sega 375 trò chơi
23 trò chơi Bandai Namco Entertainment 285 trò chơi
20 trò chơi Ubisoft Entertainment 529 trò chơi
18 trò chơi Square Enix 278 trò chơi
17 trò chơi Paradox Interactive 234 trò chơi
16 trò chơi Electronic Arts 636 trò chơi
15 trò chơi Bandai Namco Entertainment Europe 97 trò chơi
15 trò chơi Sony Interactive Entertainment 70 trò chơi
13 trò chơi Kalypso Media 120 trò chơi
12 trò chơi Bandai Namco Entertainment America 109 trò chơi
11 trò chơi Focus Home Interactive 121 trò chơi
11 trò chơi Nintendo 322 trò chơi
11 trò chơi PlayWay 39 trò chơi
10 trò chơi Devolver Digital 74 trò chơi
9 trò chơi Team17 Digital 75 trò chơi
9 trò chơi Ubisoft Montreal 101 trò chơi
9 trò chơi Warner Bros. Interactive Entertainment 143 trò chơi
8 trò chơi Activision 334 trò chơi
8 trò chơi Paradox Development Studio 55 trò chơi
8 trò chơi Ubisoft Shanghai 41 trò chơi
7 trò chơi 1C Company 466 trò chơi
7 trò chơi 2K Games 110 trò chơi
7 trò chơi Deep Silver 145 trò chơi
7 trò chơi Microsoft Studios 310 trò chơi
7 trò chơi Plug in Digital 49 trò chơi
7 trò chơi PQube 37 trò chơi
7 trò chơi Slitherine 97 trò chơi
7 trò chơi Creative Assembly 67 trò chơi
7 trò chơi THQ Nordic 119 trò chơi
6 trò chơi Bandai Namco Studios 20 trò chơi
6 trò chơi Funcom 19 trò chơi
6 trò chơi Iceberg Interactive 63 trò chơi
6 trò chơi Maximum Games 39 trò chơi
6 trò chơi Milestone 36 trò chơi
6 trò chơi Versus Evil 19 trò chơi
5 trò chơi Amplitude Studios 17 trò chơi
5 trò chơi Bethesda Softworks 97 trò chơi
5 trò chơi Bigben Interactive 57 trò chơi
5 trò chơi Capcom 195 trò chơi
5 trò chơi Gaming Minds Studios 13 trò chơi
5 trò chơi Good Shepherd Entertainment 25 trò chơi
5 trò chơi Raven Software 45 trò chơi
5 trò chơi Ubisoft Kiev 37 trò chơi
5 trò chơi Ubisoft Toronto 11 trò chơi
4 trò chơi 11 bit studios 19 trò chơi
4 trò chơi Arc System Works 70 trò chơi
4 trò chơi Atlus 30 trò chơi
4 trò chơi Deck13 Interactive 30 trò chơi
4 trò chơi Fat Dog Games 12 trò chơi
4 trò chơi Feral Interactive 83 trò chơi
4 trò chơi Haemimont Games 53 trò chơi
4 trò chơi Headup Games 58 trò chơi
4 trò chơi Humble Bundle 9 trò chơi
4 trò chơi Insomniac Games 32 trò chơi
4 trò chơi Marvelous AQL 54 trò chơi
4 trò chơi NIS America 102 trò chơi
4 trò chơi Obsidian Entertainment 29 trò chơi
4 trò chơi Outright Games 6 trò chơi
4 trò chơi Realmforge Studios 16 trò chơi
4 trò chơi Rebellion Developments 51 trò chơi
4 trò chơi Rebellion Warwick 5 trò chơi
4 trò chơi Saber Interactive 20 trò chơi
4 trò chơi Sledgehammer Games 17 trò chơi
4 trò chơi Tecmo Koei 107 trò chơi
4 trò chơi tinyBuild 31 trò chơi
4 trò chơi Ubisoft Bucharest 33 trò chơi
4 trò chơi Ultimate Games 4 trò chơi
3 trò chơi Another Indie 6 trò chơi
3 trò chơi Atlus U.S.A. 90 trò chơi
3 trò chơi Colossal Order 19 trò chơi
3 trò chơi Crunching Koalas 10 trò chơi
3 trò chơi Crystal Dynamics 31 trò chơi
3 trò chơi Curve Digital 40 trò chơi
3 trò chơi Cyanide 49 trò chơi
3 trò chơi D3Publisher 28 trò chơi
3 trò chơi DICE 43 trò chơi
3 trò chơi Digerati Distribution & Marketing 33 trò chơi
3 trò chơi Dontnod Entertainment 7 trò chơi
3 trò chơi Dovetail Games 21 trò chơi
3 trò chơi EA Vancouver 3 trò chơi
3 trò chơi Eidos-Montréal 16 trò chơi
3 trò chơi Fatshark 15 trò chơi
3 trò chơi Gearbox Software 50 trò chơi
3 trò chơi Grip Games 17 trò chơi
3 trò chơi Kasedo Games 9 trò chơi
3 trò chơi Klei Entertainment 18 trò chơi
3 trò chơi Koei Tecmo America 47 trò chơi
3 trò chơi Koei Tecmo Europe 48 trò chơi
3 trò chơi Maxis 74 trò chơi
3 trò chơi Movie Games 4 trò chơi
3 trò chơi Nicalis 21 trò chơi
3 trò chơi Nixxes Software 24 trò chơi
3 trò chơi Omega Force 57 trò chơi
3 trò chơi Red Storm Entertainment 34 trò chơi
3 trò chơi SCS Software 25 trò chơi
3 trò chơi Slightly Mad Studios 11 trò chơi
3 trò chơi SomaSim 8 trò chơi
3 trò chơi Spike Chunsoft 46 trò chơi
Đăng nhập