Most active companies (by amount of releases over the last year)
Within a year ▾ A-Z ▴ Games total ▾
49 trò chơi SoftClub 641 trò chơi
27 trò chơi Buka Entertainment 321 trò chơi
25 trò chơi Square Enix 262 trò chơi
23 trò chơi Nintendo 294 trò chơi
21 trò chơi Bandai Namco Entertainment 268 trò chơi
18 trò chơi Ubisoft Entertainment 502 trò chơi
17 trò chơi Sony Interactive Entertainment 55 trò chơi
16 trò chơi Paradox Interactive 214 trò chơi
13 trò chơi Devolver Digital 60 trò chơi
13 trò chơi Electronic Arts 621 trò chơi
13 trò chơi Sega 344 trò chơi
11 trò chơi Bethesda Softworks 84 trò chơi
10 trò chơi Tecmo Koei 102 trò chơi
9 trò chơi Activision 325 trò chơi
9 trò chơi Capcom 188 trò chơi
9 trò chơi Iceberg Interactive 56 trò chơi
9 trò chơi Koei Tecmo America 44 trò chơi
9 trò chơi Paradox Development Studio 44 trò chơi
8 trò chơi Focus Home Interactive 115 trò chơi
8 trò chơi Koei Tecmo Europe 45 trò chơi
8 trò chơi Oculus Studios 13 trò chơi
7 trò chơi Artifex Mundi 35 trò chơi
7 trò chơi Warner Bros. Interactive Entertainment 136 trò chơi
6 trò chơi 2K Games 102 trò chơi
6 trò chơi Bigben Interactive 50 trò chơi
6 trò chơi Dovetail Games 18 trò chơi
6 trò chơi Maximum Games 34 trò chơi
6 trò chơi THQ Nordic 106 trò chơi
5 trò chơi Arc System Works 63 trò chơi
5 trò chơi Bandai Namco Entertainment Europe 81 trò chơi
5 trò chơi Daedalic Entertainment 58 trò chơi
5 trò chơi Headup Games 53 trò chơi
5 trò chơi Kalypso Media 108 trò chơi
5 trò chơi Microsoft Studios 299 trò chơi
5 trò chơi SCS Software 21 trò chơi
5 trò chơi Slitherine 91 trò chơi
5 trò chơi Team Ninja 25 trò chơi
5 trò chơi Creative Assembly 61 trò chơi
5 trò chơi tinyBuild 24 trò chơi
5 trò chơi Ubisoft Paris 35 trò chơi
5 trò chơi Ubisoft Reflections 27 trò chơi
4 trò chơi Atlus U.S.A. 86 trò chơi
4 trò chơi Bandai Namco Entertainment America 97 trò chơi
4 trò chơi Croteam 20 trò chơi
4 trò chơi Degica 15 trò chơi
4 trò chơi DICE 42 trò chơi
4 trò chơi Double Fine Productions 28 trò chơi
4 trò chơi HeroCraft 24 trò chơi
4 trò chơi KISS 92 trò chơi
4 trò chơi Laush Studio 4 trò chơi
4 trò chơi Marvelous AQL 49 trò chơi
4 trò chơi Nintendo Entertainment Planning & Development 6 trò chơi
4 trò chơi Nintendo of America 104 trò chơi
4 trò chơi Nintendo of Europe 110 trò chơi
4 trò chơi Raven Software 41 trò chơi
4 trò chơi Rebellion Developments 48 trò chơi
4 trò chơi SIE Japan Studio 41 trò chơi
4 trò chơi Soedesco 11 trò chơi
4 trò chơi Telltale Games 101 trò chơi
4 trò chơi Turner Broadcasting System 36 trò chơi
4 trò chơi Ubisoft Annecy 19 trò chơi
3 trò chơi 505 Games 103 trò chơi
3 trò chơi Active Gaming Media 32 trò chơi
3 trò chơi Aksys Games 68 trò chơi
3 trò chơi Alientrap 6 trò chơi
3 trò chơi Bandai Namco Studios 17 trò chơi
3 trò chơi Blizzard Entertainment 40 trò chơi
3 trò chơi Bohemia Interactive 31 trò chơi
3 trò chơi Boogygames Studios 3 trò chơi
3 trò chơi Brave Giant 4 trò chơi
3 trò chơi Codemasters 87 trò chơi
3 trò chơi Collavier 6 trò chơi
3 trò chơi Colossal Order 16 trò chơi
3 trò chơi Curve Digital 33 trò chơi
3 trò chơi CyberConnect2 25 trò chơi
3 trò chơi Deck13 Interactive 26 trò chơi
3 trò chơi Fat Dog Games 9 trò chơi
3 trò chơi Feral Interactive 75 trò chơi
3 trò chơi Green Man Gaming Publishing 4 trò chơi
3 trò chơi GSC Game World 18 trò chơi
3 trò chơi Gust 21 trò chơi
3 trò chơi Hangar 13 4 trò chơi
3 trò chơi IMGN.PRO 7 trò chơi
3 trò chơi Intercorona 6 trò chơi
3 trò chơi Inti Creates 16 trò chơi
3 trò chơi Kodansha 3 trò chơi
3 trò chơi MachineGames 5 trò chơi
3 trò chơi Milestone 32 trò chơi
3 trò chơi Mintsphere 3 trò chơi
3 trò chơi NIS America 94 trò chơi
3 trò chơi Obsidian Entertainment 25 trò chơi
3 trò chơi Oizumi Amuzio 10 trò chơi
3 trò chơi Omega Force 56 trò chơi
3 trò chơi Plug in Digital 33 trò chơi
3 trò chơi Polygon Pictures 3 trò chơi
3 trò chơi PQube 24 trò chơi
3 trò chơi Ready at Dawn Studios 9 trò chơi
3 trò chơi rokaplay 3 trò chơi
3 trò chơi Sledgehammer Games 14 trò chơi
3 trò chơi Spike Chunsoft 37 trò chơi
Đăng nhập