Most active companies (by amount of releases over the last year)
Within a year ▾ A-Z ▴ Games total ▾
44 trò chơi SoftClub 648 trò chơi
29 trò chơi Buka Entertainment 332 trò chơi
24 trò chơi Square Enix 265 trò chơi
23 trò chơi Bandai Namco Entertainment 275 trò chơi
19 trò chơi Nintendo 311 trò chơi
18 trò chơi Sony Interactive Entertainment 58 trò chơi
18 trò chơi Ubisoft Entertainment 513 trò chơi
17 trò chơi Paradox Interactive 225 trò chơi
15 trò chơi Sega 351 trò chơi
14 trò chơi Devolver Digital 65 trò chơi
14 trò chơi Electronic Arts 629 trò chơi
10 trò chơi Bethesda Softworks 87 trò chơi
10 trò chơi Paradox Development Studio 53 trò chơi
9 trò chơi Activision 329 trò chơi
9 trò chơi Capcom 190 trò chơi
9 trò chơi Plug in Digital 39 trò chơi
8 trò chơi Tecmo Koei 103 trò chơi
8 trò chơi THQ Nordic 107 trò chơi
7 trò chơi Focus Home Interactive 117 trò chơi
7 trò chơi Koei Tecmo America 45 trò chơi
7 trò chơi Maximum Games 35 trò chơi
7 trò chơi Warner Bros. Interactive Entertainment 138 trò chơi
6 trò chơi Arc System Works 68 trò chơi
6 trò chơi Dovetail Games 19 trò chơi
6 trò chơi Iceberg Interactive 57 trò chơi
6 trò chơi Koei Tecmo Europe 46 trò chơi
6 trò chơi Microsoft Studios 299 trò chơi
6 trò chơi Slitherine 93 trò chơi
6 trò chơi Creative Assembly 61 trò chơi
5 trò chơi 2K Games 103 trò chơi
5 trò chơi Artifex Mundi 36 trò chơi
5 trò chơi Bigben Interactive 53 trò chơi
5 trò chơi Curve Digital 36 trò chơi
5 trò chơi Degica 17 trò chơi
5 trò chơi KISS 92 trò chơi
5 trò chơi Oculus Studios 13 trò chơi
5 trò chơi Raven Software 43 trò chơi
5 trò chơi South Park Digital Studios 7 trò chơi
4 trò chơi Atlus U.S.A. 86 trò chơi
4 trò chơi BadLand Games 14 trò chơi
4 trò chơi Bandai Namco Entertainment America 98 trò chơi
4 trò chơi Bandai Namco Entertainment Europe 82 trò chơi
4 trò chơi Bohemia Interactive 32 trò chơi
4 trò chơi Croteam 20 trò chơi
4 trò chơi D3Publisher 28 trò chơi
4 trò chơi Deep Silver 137 trò chơi
4 trò chơi Fat Dog Games 12 trò chơi
4 trò chơi Good Shepherd Entertainment 24 trò chơi
4 trò chơi HeroCraft 25 trò chơi
4 trò chơi Kalypso Media 109 trò chơi
4 trò chơi Laush Studio 4 trò chơi
4 trò chơi MachineGames 6 trò chơi
4 trò chơi Milestone 35 trò chơi
4 trò chơi Nintendo Entertainment Planning & Development 7 trò chơi
4 trò chơi Obsidian Entertainment 25 trò chơi
4 trò chơi SCS Software 24 trò chơi
4 trò chơi Sledgehammer Games 15 trò chơi
4 trò chơi Slightly Mad Studios 9 trò chơi
4 trò chơi Sometimes You 15 trò chơi
4 trò chơi Team Ninja 25 trò chơi
4 trò chơi tinyBuild 26 trò chơi
4 trò chơi Ubisoft Montreal 99 trò chơi
4 trò chơi Ubisoft San Francisco 9 trò chơi
4 trò chơi Vicarious Visions 32 trò chơi
3 trò chơi 10tons 19 trò chơi
3 trò chơi 1C Company 462 trò chơi
3 trò chơi Active Gaming Media 32 trò chơi
3 trò chơi Aspyr Media 121 trò chơi
3 trò chơi Bandai Namco Studios 18 trò chơi
3 trò chơi Blizzard Entertainment 40 trò chơi
3 trò chơi Boogygames Studios 3 trò chơi
3 trò chơi Bungie 22 trò chơi
3 trò chơi Codemasters 88 trò chơi
3 trò chơi Collavier 6 trò chơi
3 trò chơi CyberConnect2 25 trò chơi
3 trò chơi Daedalic Entertainment 58 trò chơi
3 trò chơi Deck13 Interactive 27 trò chơi
3 trò chơi DICE 43 trò chơi
3 trò chơi FoxNext 3 trò chơi
3 trò chơi Green Man Gaming Publishing 4 trò chơi
3 trò chơi Haemimont Games 50 trò chơi
3 trò chơi HAL Laboratory 21 trò chơi
3 trò chơi Headup Games 52 trò chơi
3 trò chơi Honey Parade Games 4 trò chơi
3 trò chơi Inti Creates 16 trò chơi
3 trò chơi Kodansha 3 trò chơi
3 trò chơi Marvelous AQL 50 trò chơi
3 trò chơi Mintsphere 3 trò chơi
3 trò chơi Monolith Productions 32 trò chơi
3 trò chơi Oizumi Amuzio 10 trò chơi
3 trò chơi Omega Force 57 trò chơi
3 trò chơi PlayWay 30 trò chơi
3 trò chơi Polygon Pictures 3 trò chơi
3 trò chơi PQube 28 trò chơi
3 trò chơi QubicGames 10 trò chơi
3 trò chơi rokaplay 5 trò chơi
3 trò chơi SIE Japan Studio 44 trò chơi
3 trò chơi Soedesco 12 trò chơi
3 trò chơi Sports Interactive 28 trò chơi
3 trò chơi Starbreeze Studios 28 trò chơi
Đăng nhập