Trò chơi liên quan đến công ty61

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Gearbox Software [phổ biến] Gearbox Software, LLC [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 16 tháng hai 1999 [>20 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 68%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 68%
3 most recent game 64%
10 most recent game 68%
Over last year (1 game) 63%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
51 28%
27 15%
27 15%
22 12%
16 9%
14 8%
4 2%
3 2%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập