HQ

Gizmondo Europe Ltd

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Gizmondo Europe [phổ biến] Gizmondo Europe Ltd [hợp tác]
Tên trước đây Gametrac Europe Ltd [phổ biến, có hiệu lực đến tháng tám 2004]
Trạng thái Không tồn tại
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính]

Đăng nhập