Trò chơi liên quan đến công ty27

đã lọc
tất cả trò chơi

Bộ lọc trò chơi của công ty

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Good Shepherd Entertainment [phổ biến]
Tên trước đây Gambitious Digital Entertainment [phổ biến, có hiệu lực đến 16 tháng tám 2017] Gambitious B.V. [hợp tác, có hiệu lực đến 16 tháng tám 2017]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2011 [>7 năm]
Quốc gia của công ty Hà Lan [trụ sở chính] Hoa Kỳ
Trang web Chính thức
Trang Facebook chính thức
Twitter Chính thức

Company rating 67%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 67%
3 most recent game 67%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
26 35%
19 26%
8 11%
5 7%
5 7%
4 5%
4 5%
1 1%
1 1%
1 1%
Đăng nhập