Trò chơi liên quan đến công ty27 (25 after filtering)

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Good Shepherd Entertainment [phổ biến]
Tên trước đây Gambitious Digital Entertainment [phổ biến, có hiệu lực đến 16 tháng tám 2017] Gambitious B.V. [hợp tác, có hiệu lực đến 16 tháng tám 2017]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2011 [>7 năm]
Quốc gia của công ty Hà Lan [trụ sở chính] Hoa Kỳ
Trang web Chính thức
Trang Facebook chính thức
Twitter Chính thức

Company rating 68%

Average games rating over time
All-time 68%
3 most recent game 68%
Over last year (1 game) 69%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
26 34%
19 25%
9 12%
6 8%
6 8%
4 5%
4 5%
1 1%
1 1%
1 1%
Đăng nhập