Trò chơi liên quan đến công ty32

đã lọc
tất cả trò chơi

Bộ lọc trò chơi của công ty

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại HandyGames [phổ biến] HandyGames GmbH [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2000 [>18 năm]
Quốc gia của công ty Đức [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 71%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 71%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
20 21%
16 17%
15 16%
14 15%
13 14%
12 13%
4 4%
1 1%
1 1%
Đăng nhập