HQ

Hired Gun

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Hired Gun [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]

Company rating 60%

Average games rating over time
All-time 60%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
1 100%
Đăng nhập