+ 12 nền tảng thêm ▾
HQ

Hudson Soft Co., Ltd

Trò chơi liên quan đến công ty54

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Hudson Soft [phổ biến] Hudson Soft Co., Ltd [hợp tác]
Tên trước đây Hudson Soft Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến tháng bảy 1985]
Được thành lập 18 tháng năm 1973
Trạng thái Không tồn tại kể từ 1 tháng ba 2012 [>38 năm]
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
28 30%
11 12%
9 10%
7 8%
6 7%
5 5%
5 5%
5 5%
3 3%
3 3%
2 2%
2 2%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Đăng nhập