HQ

Idea Factory International, Inc.

Trò chơi liên quan đến công ty26

Ngày ▾ A-Z ▴
Trò chơi đã phát hành
2018 Super Neptunia RPG
2018 Super Neptunia RPG
2018 Super Neptunia RPG
2018 Dragon Star Varnir
2018 Dragon Star Varnir
2018 Dragon Star Varnir
2018 Mary Skelter 2
2018 Mary Skelter 2
2018 Death end re;Quest
2018 Death end re;Quest
2017 Megadimension Neptunia VIIR
2017 Megadimension Neptunia VIIR
2017 Megadimension Neptunia VIIR
2017 Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online
2017 Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online
2017 Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online
2016 Mary Skelter: Nightmares
2016 Mary Skelter: Nightmares
2016 Dark Rose Valkyrie
2016 Dark Rose Valkyrie
2016 Dark Rose Valkyrie
2016 Dark Rose Valkyrie
2016 Hakuoki: Edo Blossoms
2016 Hakuoki: Edo Blossoms
2016 Hakuoki: Edo Blossoms
2015 Superdimension Neptune vs Sega Hard Girls
2015 Superdimension Neptune vs Sega Hard Girls
2015 Superdimension Neptune vs Sega Hard Girls
2015 Fairy Fencer F: Advent Dark Force
2015 Fairy Fencer F: Advent Dark Force
2015 Fairy Fencer F: Advent Dark Force
2015 MegaTagmension Blanc + Neptune VS Zombies
2015 MegaTagmension Blanc + Neptune VS Zombies
2015 MegaTagmension Blanc + Neptune VS Zombies
2015 Hakuoki: Kyoto Winds
2015 Hakuoki: Kyoto Winds
2015 Hakuoki: Kyoto Winds
2015 Trillion: God of Destruction
2015 Trillion: God of Destruction
2015 Trillion: God of Destruction
2015 Megadimension Neptunia V2
2015 Megadimension Neptunia V2
2015 Megadimension Neptunia V2
2014 Hyperdimension Neptunia­ Re;Birth3: V Generation
2014 Omega Quintet
2014 Omega Quintet
2014 Hyperdimension Neptunia U: Action Unleashed
2014 Hyperdimension Neptunia U: Action Unleashed
2014 Hyperdimension Neptunia U: Action Unleashed
2014 Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart
2014 Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart
2014 Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart
2014 Moero Chronicle

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Idea Factory International [phổ biến] Idea Factory International, Inc. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 30 tháng chín 2013 [>6 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 70%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 70%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
23 49%
12 26%
9 19%
3 6%
Đăng nhập