Trò chơi liên quan đến công ty15

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại IO Interactive [phổ biến] IO Interactive A/S [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ tháng chín 1998 [>21 năm]
Quốc gia của công ty Đan Mạch [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 74%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 74%
3 most recent game 75%
10 most recent game 73%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
13 27%
7 14%
7 14%
4 8%
4 8%
4 8%
4 8%
2 4%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Đăng nhập