Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Jenkat Media [phổ biến] Jenkat Media, Inc. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
1 100%
Đăng nhập