HQ

Konami Computer Entertainment Kobe, Inc.

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Konami Computer Entertainment Kobe [phổ biến] KCEK [phổ biến] Konami Computer Entertainment Kobe, Inc. [hợp tác]
Trạng thái Không tồn tại
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]

Đăng nhập