HQ

Konami Computer Entertainment Nagoya Co., Ltd

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Konami Computer Entertainment Nagoya [phổ biến] Konami Computer Entertainment Nagoya Co., Ltd [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
1 100%
Đăng nhập