HQ

Konami Computer Entertainment Studios, Inc.

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Konami Computer Entertainment Studios [phổ biến] Konami Computer Entertainment Studios, Inc. [hợp tác]
Tên trước đây Konami Computer Entertainment Osaka Co., Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến tháng năm 2003]
Được thành lập Tháng tư 1995
Trạng thái Không tồn tại kể từ tháng tư 2005 [10 năm]
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]

Đăng nhập