Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Lazy Bear Games [phổ biến]
Tên trước đây Game Jam Studio [phổ biến, có hiệu lực đến tháng tư 2015]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2009 [>9 năm]
Quốc gia của công ty Nga [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Twitter Chính thức

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
Over last year (1 game) 73%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
3 18%
3 18%
2 12%
2 12%
2 12%
2 12%
2 12%
1 6%
Đăng nhập