Majestic Studios

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Majestic Studios [phổ biến]
Tên trước đây Tri-Logik Studios [phổ biến, có hiệu lực đến 2003]
Trạng thái Hoạt động

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
1 100%
Đăng nhập