Trò chơi liên quan đến công ty83

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Nacon [phổ biến]
Tên trước đây Bigben Interactive S.A. [hợp tác, có hiệu lực đến 11 tháng hai 2020] Bigben Interactive [phổ biến, có hiệu lực đến 11 tháng hai 2020]
Trạng thái Hoạt động kể từ 17 tháng hai 1981 [>39 năm]
Quốc gia của công ty Pháp [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức
Chính thức
tất cả trang web (5) ▾

Company rating 60%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 60%
3 most recent game 54%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
53 23%
42 18%
41 18%
20 9%
13 6%
12 5%
9 4%
8 4%
8 4%
7 3%
4 2%
3 1%
3 1%
3 1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập