Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Neon Software [phổ biến] Neon Software GmbH [hợp tác]
Được thành lập 1993
Trạng thái Không tồn tại kể từ 2005 [12 năm]
Quốc gia của công ty Đức [trụ sở chính]

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
1 13%
1 13%
1 13%
1 13%
1 13%
1 13%
1 13%
1 13%
Đăng nhập