Trò chơi liên quan đến công ty28

đã lọc
tất cả trò chơi

Filter company's games

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại New World Computing [phổ biến] New World Computing, Inc. [hợp tác]
Trạng thái Không tồn tại
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%
3 most recent game 57%
10 most recent game 71%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
27 36%
8 11%
6 8%
4 5%
3 4%
3 4%
3 4%
2 3%
2 3%
2 3%
2 3%
2 3%
2 3%
2 3%
2 3%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Đăng nhập