Trò chơi liên quan đến công ty14

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Ninja Theory [phổ biến] Ninja Theory Ltd [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 72%

Average games rating over time
All-time 72%
3 most recent game 72%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
8 21%
7 18%
6 16%
6 16%
6 16%
2 5%
1 3%
1 3%
1 3%
Đăng nhập