HQ

Nintendo Integrated Research & Development

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Nintendo Integrated Research & Development [phổ biến]
Tên trước đây Nintendo's Research & Development Division 3 [phổ biến, có hiệu lực đến 2000]
Trạng thái Không tồn tại
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]

Đăng nhập