Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Nomada Studio [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Tây Ban Nha [trụ sở chính]
Trang web Twitter Chính thức
Chính thức

Company rating 71%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 71%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
2 25%
1 13%
1 13%
1 13%
1 13%
1 13%
1 13%
Đăng nhập