Trò chơi liên quan đến công ty13

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại NovaLogic [phổ biến] NovaLogic, Inc. [hợp tác]
Được thành lập 1985
Trạng thái Không tồn tại kể từ 31 tháng mười 2016 [>30 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 67%

Average games rating over time
All-time 67%
3 most recent game 67%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
11 61%
2 11%
1 6%
1 6%
1 6%
1 6%
1 6%
Đăng nhập