Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại One Man Left Studios [phổ biến] One Man Left Studios, LLC [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2009 [>11 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
4 50%
2 25%
1 13%
1 13%
Đăng nhập