Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Outright Games [phổ biến] Outright Games Ltd [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2016 [>2 năm]
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính] Hoa Kỳ
Trang web Chính thức

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
6 25%
6 25%
6 25%
6 25%
Đăng nhập